بایگانی برچسب: #کودکان_توانمند_خلاق

عیدی سال ۱۴۰۳

عیدی سال ۱۴۰۳* *نوروزتان پیروزتر و شادتر از همیشه* هم اندیشی و تفاهم با مهربانو *دکتر مازندرانی و جناب آقای استاد فراهانی: با همت استاد فراهانی مقرر شد ، انجمن و موسسات خیریه معرفی شده از سوی انجمن ،به کودکان و خانواده ایشان،خدمات کوچ فردی ،تیمی و سازمانی ارائه داده و ترجیحا برای پرسنل خیریه […]

همیاری و مشارکت انجمن

همیاری و مشارکت انجمن، در اولین گردهم آیی نکوداشت خیریه های پیش کسوت ایران ما همه باهم به پاس نام ایران آمدیم.

گردهم آیی اعضای سیمرغ

17 تیرماه1402 شکوه سیمرغ انجمن، با گردهم آمدن اعضا، جلوه گر شد. آمدند تا برنامه های ۱۷ گانه استراتژیک انجمن جامه عمل بپوشد. *هستی را سه پاس که هستی د.*

گردهمایی رهبران الهام بخش

همیاری رهبران الهام بخش، با انجمن حمایت از کودکان توانمند خلاق *هیئت امناء ۱۵۰ نفره از کارآفرینان و رهبران، و سیمرغ ۳۰ نفره اندیشمندان و نیکوکاران* حامیان انجمن، از کارآفرینان ‌و رهبران بزرگ ایران، دست به دست هم دادند و سیمرغ ۳۰ نفره را تشکیل دادند. از این پس شاهد خبرهای خوبی از حامیانمان از […]

انتخاب زبان سایت