بایگانی برچسب: توسعه فردی

روز جهانی مراقبت از خود

به مناسبت روز جهانی مراقبت از خود، و برگزاری دوره های توسعه فردی ویژه پرسنل عاشق موسسات خیریه مرتبط با کودک با همکاری و حضور مهربانوی گرامی، دکتر کارخانه عزیز.

انتخاب زبان سایت