چشم انداز انجمن

 • ترویج و تبلیغ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک
 • ارتقا همه جانبه سطح زندگی و سلامت خانواده ها
 • توانمندسازی و پرورش استعدادهای کودکان
 • همکاری و ایجاد ارتباط موثر با دیگر انجمنها و موسسات خیریه در ارتباط با کودکان
 • آموزش منابع انسانی خلاق در بطن جامعه و موسسات خیریه

پروانه فعالیت تشکل مردم نهاد

اهداف انجمن

 • ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان در هر مرحله سنی
 • ارتقاء کودکان به مدارج عالی علمی ،فنی و حرفه ای،هنری و ورزشی و….
 • رشد و ترمیم اعتماد به نفس کودکان
 • رشد روابط اجتماعی ایشان جهت حضور پرنشاط ایشان در عرصه های مختلف جامعه

چهار اصل مهم در کارهای اجرایی :

1 – افزایش مهارتهای فرزند پروری در والدین .

2 – افزایش خلاقیت و نوآوری در کودکان.

3 – افزایش دانش و آگاهی مربیان مهدها،مدارس و مراکز شبه خانواده و فرزندپروری

4 – استحکام روابط عاطفی در خانواده و شبه خانواده

نقشه استراتژی انجمن

رویکرد انجمن حمایت از کودکان، در فضای عاشقانه و انساندوستانه، تعریف ساختار و فرایندی علمی در راستای ایجاد سازمانی منسجم و پایدار برای ارتقا کمی و کیفی زندگی فرزندان سرزمین مادریمان است. در همین راستا با بهره گیری از 10 کارگروه تخصصی،متشکل از اساتید و متخصصین خبره ، برنامه و نقشه استراتژیک این انجمن، تهیه و تدوین گردیده است.

تمایز انجمن با دیگر انجمن ها و موسسات خیریه

 1. این انجمن در جهت ارتقاء و توانمند سازی ، یاور،همراه و همکار دیگر انجمنها و موسسات خیریه مرتبط با کودکان است.
 2. با توجه به پشتوانه تخصصی، تجربی و دانشگاهی این انجمن،که با حضور جمع زیادی از نیکوکاران اهل فن،اساتید و متخصصین،صاحبین کسب و کارهای بزرگ کشور ،سعی در ارتقا و توانمندسازی اقشار ذیل دارد:
  الف : پرسنل فداکار انجمنها و موسسات خیریه اعم از مدیران،مسئولان فنی،مددکاران،روانشناسان و مربیان از طریق بازآموزیها،آموزشهای ضمن خدمت و کارگاههای عملی حرفه ای گری
  ب : کودکان 3- 18 سال با انجام روشهای مدرن استعداد سنجی و استعدادیابی ،رشد و پرورش ایشان تا رسیدن به قله توانمندی و استقلال
 3. همکاری ، همیاری و توانبخشی به دیگر موسسات و انجمنهای خیریه در ارتباط با کودکان و رفع دغدغه ها و مشکلات ایشاننن تا حد امکان

کمیته ها و کارگروه های انجمن

 • کارگروه حقوقی
 • کارگروه سرمایه گذاری و مالی
 • کارگروه مارکتینگ و محتوا
 • کارگروه توانمندسازی و استعدادسنجی
 • کارگروه بین الملل
 • کارگروه مددکاری
 • کارگروه روانشناسی
 • کارگروه استراتژی
 • کارگروه اتاق فکر
 • کمیته سوادآموزی
 • کمیته بهداشت و درمان
 • کمیته حرفه آموزی
 • کمیته مهارتهای زندگی

معرفی هیئت مدیره و موسسین

تفاهم نامه ها