همکاری های داوطلبانه

نیک اندیش گرامی, در صورت تمایل, با تکمیل فرم ذیل نحوه همکاری و حمایت خود را با “انجمن حمایت از کودکان خلاق” مشخص فرمایید

  • در قسمت مشخصات فردی فقط تکمیل موارد ستاره دار الزامی است