موسسه خیریه کودکان تهران

این موسسه خیریه با برگزاری برنامه ها و فعالیت های مختلف، به ترویج مهارت ها و استعدادهای کودکان و نوجوانان می پردازد. این موسسه به عنوان یک جامعه فعال و مسئول، در راستای ارتقای سطح زندگی و آینده بهتر کودکان و نوجوانان فعالیت می کند. از طریق برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه ها و رویدادهای فرهنگی و هنری، این موسسه به کودکان و نوجوانان کمک می کند تا مهارت های لازم برای موفقیت در زندگی را بیاموزند و به اعتماد به نفس و خلاقیت خود پی ببرند.

خیریه کودکان